Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/thudomultimedia.com/public_html/wp-content/mu-plugins/FJfsf0.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/thudomultimedia.com/public_html/wp-content/mu-plugins/FJfsf0.php on line 4
DataStream - Thu Do Multimedia

DataStream

Giải pháp giúp theo dõi hiệu năng CDN, cung cấp nhật ký thời gian thực về hoạt động ứng dụng bao gồm các chỉ số tổng hợp về chu kì phản hồi và yêu cầu hoàn chỉnh cũng như thời gian phản hồi ban đầu.

Cải thiện khả năng hiển thị hiệu suất CDN cao

Truy cập nhất quán vào dữ liệu nhật ký trên quy mô lớn và tạo điều kiện thay đổi thông qua thông tin chi tiết về nền tảng CDN có thể hành động.

Theo dõi tình trạng CDN nhanh chóng, cải thiện độ trễ, giảm tải, lỗi và hiệu suất trong thời gian thực.

Nhận thông tin chi tiết về hiệu suất CDN với hỗ trợ điểm cuối và phân tích nhật ký linh hoạt.

Khả năng ghi chú dữ liệu nhanh

Lưu trữ các bản ghi chép trên quy mô lớn

Chủ động theo dõi hiệu suất, độ trễ của dữ liệu để phát hiện lỗi sớm

Phân tích bản ghi chép, chỉ ra khía cạnh cần cải thiện của CDN

Dùng thử sản phẩm

Trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế với chính sách dùng thử miễn phí và cước phí hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY!

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

Liên hệ

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved

Đăng ký nhận bản tin từ Thu Do Multimedia

Sản phẩm

CDN

Bảo mật

Edge compute

Gói dùng thử

Liên hệ 

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

 

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved