Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Dùng thử ngay

Tăng khả năng phục hồi & chống lại các mối đe dọa phức tạp nhất với khả năng bảo vệ nhiều lớp trong hệ sinh thái của khách hàng.

Prolexic

Ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS với cách phòng thủ nhanh nhất, hiệu quả nhất – trên quy mô lớn.

Web Application Protector

Tự động hóa và đơn giản hóa ứng dụng web và bảo mật API của bạn một cách thông minh.

Kona Site Defender

Dịch vụ trọn gói bảo vệ website, bao gồm WAF, AntiDDoS và các dịch vụ đi kèm khác

Edge DNS

DNS bảo mật cao để có các ứng dụng web và API liên tục.