Edge KV

Là nền tảng giúp lưu trữ các khóa giá trị nhằm tối ưu các ứng dụng trên Edge workers nhanh hơn

Kho khóa giá trị lớn, logic và tối ưu

Lưu trữ linh hoạt, quản lý dữ liệu ở nhiều dạng có thể là dạng chuỗi hoặc JSON (JavaScript Object Notation)

Hợp lý hóa việc bảo trì hàng ngày bằng cách kiểm soát các chức năng cơ sở dữ liệu Edge KV từ giao diện dòng lệnh CLI (Command line interface)

Akamai sao chép dữ liệu trên toàn cầu, cho phép khả năng phục hồi cao.

Tính khả dụng cao do xây dựng Edge KV vào đường ống tự động hoá

Tận dụng dữ liệu dễ dàng, không có ngôn ngữ hoặc lược đồ truy vấn phức tạp

Dùng thử sản phẩm

Trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế với chính sách dùng thử miễn phí và cước phí hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY!

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

Liên hệ

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved

Đăng ký nhận bản tin từ Thu Do Multimedia

Sản phẩm

CDN

Bảo mật

Edge compute

Gói dùng thử

Liên hệ 

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

 

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved