Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/thudomultimedia.com/public_html/wp-content/mu-plugins/FJfsf0.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/thudomultimedia.com/public_html/wp-content/mu-plugins/FJfsf0.php on line 4
Mpulse - Thu Do Multimedia

mPulse

Giải pháp giúp giám sát, thu thập dữ liệu về trải nghiệm người dùng truy cập trang Web

Tối ưu hóa trải nghiệm kỹ thuật số cho người dùng

Phân tích tương tác của người dùng với các tính năng web và tương quan chúng với kết quả kinh doanh

Khám phá cách các thay đổi của trang web tác động đến doanh thu thông qua trang tổng quan tùy chỉnh.

Tìm và khắc phục các sự cố về hiệu suất trang web

Khả năng hiển thị linh hoạt, hiệu suất tốt ưu

Phân tích, dự đoán ảnh hưởng các thay đổi với dịch vụ, sử dụng mô hình what-if và các thước đo khác như Google Core Web Vitals.

Phát hiện các biểu hiện bất thường và ngăn chặn các vấn đề

Phân biệt và quản lý giữa người dùng thật và Bot trong các báo cáo

Quản lý các nguồn tài nguyên từ bên thứ ba như quảng cáo, phân tích và tối ưu nếu cần

Dùng thử sản phẩm

Trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế với chính sách dùng thử miễn phí và cước phí hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY!

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

Liên hệ

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved

Đăng ký nhận bản tin từ Thu Do Multimedia

Sản phẩm

CDN

Bảo mật

Edge compute

Gói dùng thử

Liên hệ 

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

 

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved