Edge Compute Solutions

Xử lý thông tin an toàn, nhanh chóng, tăng hiệu suất và trải nghiệm người dùng nhờ vào nền tảng máy tính không máy chủ lớn nhất thế giới.

Dùng thử ngay

Tăng hiệu suất và trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web gần gũi hơn với người dùng cuối.

 

EdgeWorkers

Nền tảng giúp lưu trữ và phát triển các chức năng bằng ngôn ngữ JavaScript nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng dùng website.

EdgeKV

Giúp tổ chức bằng cách lưu trữ các khoá giá trị nhằm tối ưu cho các ứng dụng trên EdgeWorkers nhanh hơn