Nhà cung cấp CDN hàng đầu Thế Giới.

300,000 +   Máy chủ

1,700  Mạng lưới

4,100 +   Khu vực

150 +  Quốc gia

Dùng thử ngay

Nhà cung cấp CDN hàng đầu Thế Giới.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Dùng thử ngay

Mang đến trải nghiệm phát nội dung trực tuyến tuyệt vời nhất cho lượng khán giả khổng lồ trên mọi thiết bị.

Adaptive Media Delivery

Giải pháp truyền phát nội dung số trên mọi quy mô và thiết bị.

Dedicated Delivery

Giải pháp truyền phát nội dung số trực tiếp

Media Services Live

Dịch vụ trọn gói dành cho truyền phát nội dung trực tiếp

NetStorage

Lưu trữ nội dung trên đám mây tại nhiều địa điểm khác nhau

Cloud Wrapper

Cải thiện truyền phát dữ liệu tại nguồn nhờ bộ nhớ đệm

Download Delivery

Cung cấp các File lớn tới người dùng

Media Analytics

Phân tích về hiệu năng truyền tải nội dung, phản ứng khán giả

Mang đến trải nghiệm phát nội dung trực tuyến tuyệt vời nhất cho lượng khán giả khổng lồ trên mọi thiết bị.

Adaptive Media Delivery

Giải pháp truyền phát nội dung số trên mọi quy mô và thiết bị.

Cloud Wrapper

Cải thiện truyền phát dữ liệu tại nguồn nhờ bộ nhớ đệm

Dedicated Delivery

Giải pháp truyền phát nội dung số trực tiếp

Global Traffic Management

Tối ưu hiệu năng của ứng dụng, hạn chế sự cố nhờ cân tải tự động

Download Delivery

Cung cấp các File lớn tới người dùng

Media Services Live

Dịch vụ trọn gói dành cho truyền phát nội dung trực tiếp

Media Analytics

Phân tích về hiệu năng truyền tải nội dung, phản ứng khán giả

NetStorage

Lưu trữ nội dung trên đám mây tại nhiều địa điểm khác nhau