Một vài năm trước, Netflix thông báo dừng hỗ trợ các thiết bị cũ của các hãng Samsung, Roku và Vizio. Nhưng lý do những thiết bị trên không còn được hỗ trợ không quá rõ ràng, ngoài việc chúng đã “lỗi thời”. Một tài liệu hỗ trợ của Netflix nói rằng, vấn đề nằm ở các “giới hạn kỹ thuật”. Sau đó, Netflix đã chia sẻ một vài thông tin chi tiết liên quan tới các ‘giới hạn kỹ thuật” nêu trên. Và lý do đưa ra khá đơn giản: DRM.

DRM (Digital Rights Management) là những giải pháp công nghệ giúp ngăn chặn ăn cắp chất xám trên nền tảng số. Rất nhiều nhà sáng tạo nội dung dựa vào công nghệ này để hạn chế những gì người dùng có thể thực hiện với nội dung họ cung cấp. Phần lớn các giải pháp DRM sử dụng một vài dạng mã hoá (cryptographic encryption) để bảo vệ nội dung. Mã hoá (Encryption) là một công nghệ che giấu thông tin bằng cách thay đổi nó theo một mô thức bí mật.

Netflix sử dụng giải pháp DRM của Microsoft với tên gọi PlayReady DRM kể từ năm 2010. Nhờ công nghệ này, Netflix có thể cung cấp dịch vụ tới hàng triệu TV, thiết bị thông minh mà bạn có thể thấy ngày nay. Đồng thời, nó thoả mãn các nhà sáng tạo nội dung ở khía cạnh công sức của họ không thể bị đánh cắp. Tuy nhiên, Netflix đã sử dụng phiên bản cũ hơn là Windows Media DRM cho các thiết bị như Roku. Những thiết bị này bị “bỏ lại” phía sau nếu Netflix dừng sử dụng tiêu chuẩn DRM cũ và nếu các thiết bị này không thể nâng cấp lên phù hợp với PlayReady.

DRM bảo vệ nội dung số
Lý do Netflix dừng hỗ trợ một số thiết bị: DRM

Thực tế, những thiết bị trên không còn có thể hỗ trợ công nghệ mới. Netflix nói với trang The Verge rằng, các thiết bị cũ của Samsung và Vizio không còn được hỗ trợ bởi lý do tương tự.

Như đã nói, DRM (Digital Rights Management) đóng một vai trò quan trọng trong thế giới số ngày nay. Nó cung cấp thông tin cho người dùng về quyền sở hữu trí tuệ bằng cách làm rõ những điều mà họ có thể hoặc không thể làm với từng loại nội dung. Nó cho phép các nhà sáng tạo nội dung và chủ sở hữu các tài liệu số bảo vệ khoản đầu tư và chất xám mà họ đã bỏ ra.

Về mặt kỹ thuật, sản phẩm DRM bao gồm một “khoá” nội dung sử dụng một mật mã. Việc tích hợp DRM vào hệ thống không hề đơn giản. Nó đòi hỏi một chứng nhận cấp phép trong sản phẩm (license) và đánh giá các yếu tố khác nhau như: hệ thống nội dung toàn cầu và mô hình kinh doanh.

Hãy liên lạc ngay với Thủ Đô Multimedia để nhận sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm.